+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ko rakstīt un ko nerakstīt tiesību akta projekta anotācijā?
Ko rakstīt un ko nerakstīt tiesību akta projekta anotācijā?
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis:

Sniegt izpratni par tiesību akta projekta anotācijas nozīmi kvalitatīva tiesību akta projekta sagatavošanā, kā arī praktiskus padomus labas anotācijas sagatavošanai.Mērķauditorija:

Tiesību aktu projektu sagatavotāji, kas vēlas uzzināt no jauna vai atkārtot svarīgākos tiesību akta projekta sagatavošanas pamatprincipus. Tēmas:
  • Regulējuma ietekmes novērtējums un anotācija.
  • Pārskats par VII anotācijas sadaļu saturu.
  • Tiesību akta projekta un anotācijas savstarpējā sasaiste.
  • Biežāko kļūdu anotāciju sagatavošanā analīze.
  • Praktiski ieteikumi labas anotācijas sagatavošanā.


Dalībnieku ieguvumi:
  • Nostiprinātas zināšanas par regulējuma ietekmes novērtējuma veidiem un to sasaisti ar tiesību akta projekta anotāciju.
  • Nostiprinātas (iegūtas no jauna) zināšanas par sarežģītāko anotācijā atspoguļojamo informāciju – pašreizējās problēmas paraksts, administratīvā sloga aprēķināšana, sabiedrības līdzdalības process, starptautisko saistību atspoguļošana.
  • Iegūtas iemaņas tipiskāko anotācijas sagatavošanas kļūdu atpazīšanā un stiprināts gribasspēks šādas kļūdas neatkārtot.
  • Iegūtas iemaņas anotācijā atspoguļojamās informācijas iepriekšējā analīzē un korektā attiecīgo anotācijas sadaļu aizpildīšanā.
  • Mācību kursa ietvaros plānoti vairāki praktiski uzdevumi atsevišķu anotācijas sadaļu sagatavošanā, kā arī netiks liegta diskusija ar auditoriju dažādu jautājumu apspriešanā.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Anda Smiltēna

Darba pieredze: Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore.  9 gadu pieredze tiesību aktu projektu un to anotāciju izvērtēšanā.

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Ir pieredze pasniedzējas darbā Latvijas Universtitātes Juridiskajā fakultātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Izglītība: Dr.iur., Mg.phil.

Papildu informācija:

Publikācijas:

A.Smiltēna, I.Andruškina, J.Gaijsa, N.Laveniece-Straupmane Administratīvo pārkāpumu joma uz pārmaiņu sliekšņa/Jurista Vārds, 10.06.2014. Nr.23.;

А.Смилтена Значение исполнительной власти в современном законодателстве и принцип разделения властей/ Современные тенденции развития юридическо науки, правового образования и воспитания В 2-х т., Новополоцк: ПГУ, 2012;

Smiltēna A. Deleģētā likumdošana romiešu tiesībās/ Latvijas Universitētes Žurnāls Nr.4, Juridiskā zinātne, Rīga:Latvijas Universitāte, 2013., 238-248.lpp.; 

A.Smiltena Latvian Legal System and Legislator’s Critical Failures/ The Quality of Legal Acts and Its Importance in Contemporary Legal Space, [b.v.], Latvijas Universitāte, 2012., 405-412.lpp.;

Smiltēna A. Ministru un autonomo iestāžu ārējie normatīvie akti/Jurista Vārds, 01.02.2011. Nr.5 (652);

Smiltēna A. Ministra loma ministrijā/ Jurista Vārds, 25.12.2012. Nr.52(751);

Smiltēna A. Latvijas tiesību sistēma un likumdevēja kritiskās kļūdas/Jurista Vārds, 12.02.13. Nr.6 (757) (Latvian Legal System and Legislator’s Critical Failures;

A.Smiltēna “Neokantiešu tiesību izpratne”/Likums un Tiesības, aprīlis 2007, 9.sēj., Nr.4(92);

A.Smiltēna “Imanuela Kanta tiesību izpratne”/Likums un Tiesības, marts 2007, 9.sēj.,Nr.3(91).Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv