+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ārējo tiesību aktu projektu izstrādes pamatprincipi
Ārējo tiesību aktu projektu izstrādes pamatprincipi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas par ārējo normatīvo aktu projektu izstrādāšanas principiem, taktiku un juridisko tehniku.

Mērķauditorija: Valsts iestāžu, valsts uzņēmumu, pašvaldību darbinieki (īpaši jaunie darbinieki), kuri piedalās ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē.

Tēmas:
 • Vispārēji ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas principi un taktika.
 • Likumprojekta teksta izstrāde (iedalījums, nosaukums, termini, mērķis, pilnvarojums Ministru kabinetam vai citām valsts pārvaldes iestādēm, atsauču lietošana, pārejas noteikumi, spēkā esība).
 • Ministru kabineta noteikumu projekta teksta izstrāde (teksta iedalījums, noteikumu izdošanas norāde, nosaukums, mērķis, noslēguma jautājumi, spēkā esība).
 • Pašvaldību saistošo noteikumu projektu izstrāde.
 • Tiesību aktu valoda, tipiskākās kļūdas.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par ārējo normatīvo aktu izstrādi un tipiskākajām kļūdām, praktisku iemaņu apgūšana normatīvā akta projekta izstrādē.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Inese Gailīte

Pasniedzēja ar pieredzi darbā valsts pārvaldē, kā arī minisriju darbinieku apmācībā un konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - Valsts kancelejas Juridiskais departamenta vadītāja


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniegti kursi Valsts administrācijas skolā, sniegtas konsultācijas un vadīti semināri ministriju darbiniekiem.


Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.
 • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs.


Papildu informācija:
 • Pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē un juridiskās tehnikas jautājumos.


Vārds, uzvārds: Daina Vaivare

Darba pieredze:
 • Šobrīd - Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja. 


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniegti kursi Valsts administrācijas skolā, sniegtas konsultācijas un vadīti semināri ministriju, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem. 


Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā
 • Filoloģijas zinātņu maģistra grāds
 • Tiesību zinātņu bakalaura grāds


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv