+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Papildināt zināšanas administratīvajā procesā, aplūkojot jautājumus, kas izriet no pēdējiem grozījumiem Administratīvā procesa likumā (to ietekme uz administratīvo procesu iestādē un tiesā), kā arī aplūkojot jaunāko Augstākās tiesas praksi par administratīvā procesa problēmjautājumiem. 

Mērķauditorija: Amatpersonas, kuras pārstāv iestādi administratīvajā procesā tiesā.  

Tēmas:
 • Aktuālā tiesu prakses saistībā ar administratīvā procesa iestādē norisi.
 • Aktuālā prakse publiskā iepirkumu lietās.
 • Informācijas atklātības likuma piemērošanas problēmas.
 • Argumentācija administratīvajā aktā.
 • Izmaiņas tiesas procesā saistībā ar rakstveida kā pamatprocesa veida noteikšanu;
 • Citas administratīvā procesa tiesā aktualitātes (administratīvā akta un faktiskās rīcības nošķiršana; publisko lietu tiesību aktuālie jautājumi; strīdu par publisko tiesību līgumiem  problemātika).

‌Viedokļu apmaiņa. Diskusija.
 

Dalībnieku ieguvumi:

Zināšanas par pašlaik aktuāliem administratīvā procesa jautājumiem un to kā tie tiek risināti tiesā palīdzēs dalībniekiem sekmīgāk īstenot administratīvo procesu iestādē, kā arī pārstāvēt iestādi administratīvajā procesā tiesā.Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 60.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

3. Decembris 202010:00 - 13:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
Vārds, uzvārds: Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, tiesnese.

Darba pieredze:
 • Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu priekšsēdētāja kopš 2007.gada.
 • Par Augstākās tiesas tiesnesi ievēlēta 2005.gadā.
 • Līdz 2005.gadam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, Tieslietu ministrijas Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja kopš 2001.gada.
 • Lasījusi lekcijas par dažādām tēmām studentiem un Latvijas tiesnešu mācību centrā, mācību centrā „Funditus”, Sociālo tehnoloģiju augstskolā u.c.


Izglītība:

 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs.Papildu informācija:
 • Piedalījusies Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs saistībā ar dažādu likumprojektu sagatavošanu, pārstāvot gan Administratīvo lietu departamentu, gan Augstāko tiesu.
 • Vadījusi tiesību zinību stundas skolēniem, tikusies ar augstskolu Juridisko fakultāšu un žurnālistikas programmu studentiem.
 • Autore (kopā ar valodnieci, akadēmiķi V.Skujiņu) grāmatai „Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata”, Valsts kanceleja, Rīga, 2002.
 • Dalība mācību materiāla sagatavošanā vidusskolēniem „Tiesības visiem”.
 • Autore ievadam. Latvijas Republikas Satversmes komentāru VI nodaļai „Tiesa”, 2013.
 • Administratīvā procesa likuma komentāru 30., 36. un 40.panta komentāru līdzautore, 2013.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs