+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Datu aizsardzība un tiesības uz privātuma aizsardzību
Datu aizsardzība un tiesības uz privātuma aizsardzību
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Tiesības uz personas datu aizsardzību ir daļa no tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Tās ir nostiprinātas gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī starptautiski. Tāpat ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana, kas ievieš zināmas korekcijas datu subjektu un pārziņu attiecībās.

Kursa laikā tiks atklāta tiesību uz personas datu aizsardzību būtība, apskatīts personas datu statuss tiesību sistēmā, tiks veicināta izpratne par personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu sistēmu un šādu aktu savstarpēju mijiedarbību, gan atklājot ar personas datu apstrādi saistīto terminoloģiju, gan sniedzot ieskatu datu apstrādes pamatprincipos.

Izmantojot dažādus piemērus, kursa dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas un izpratni par tēmu, kuras aktualitāte arvien pieaug. Kurss veidots, skatoties no likumu piemērotāja aspekta – caur normatīvā regulējuma prizmu aplūkojot ikdienā sastopamas personas datu apstrādes situācijas.
 

Mērķauditorija: Kurss, paredzēts ikvienam interesentam bez vai ar minimālām priekšzināšanām fizisko personu datu aizsardzībā.
 

Tēmas:
  • Personas datu statuss tiesību sistēmā
  • Tiesību akti un to savstarpējā mijiedarbība (vispārīgs pārskats)
  • Terminoloģija un tās piemērošana
  • Datu apstrādes pamatprincipiKurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Olga Zeile

Darba pieredze:
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore. Vairāk kā desmit gadus vadot atbildīgās ministrijas departamentu, kura kompetencē ir t.sk. personas datu apstrādes politikas veidošana, ir gūta apjomīga pieredze darbā gan ar nacionālā, gan Eiropas Savienības normatīvā regulējuma izstrādi, t.sk. personas datu aizsardzības jomā.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv