+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Blogs

Jauno mācību gadu sagaidot!

Edīte Kalniņa /01.09.2015/

Valsts pārvaldē mēs katrs esam atbildīgi par savu kompetenču attīstību

Rūpēties par Latvijas valsts pārvaldē strādājošiem – Valsts administrācijas skolas klientiem  un gādāt, lai mūsu mācību kalendārā vienmēr būtu kvalitatīvs un klientu  mācību vajadzībām  atbilstošs  piedāvājums – tas ir Valsts administrācijas skolas komandas galvenais uzdevums arī šajā mācību gadā.

Šobrīd Valsts administrācijas skolai un arī visai valsts pārvaldei kopumā ir svarīgi  uzsākt  ES Struktūrfondu finansētos mācību projektus, paredzot mācības līdz 2020.gadam divās jomās:

1) labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta jomā, kurā būs mācības par tiesisko regulējumu, administratīvā sloga mazināšanu, publisko pakalpojumu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu, uzraudzību un kontroli;

2)  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanā, kurā mācības paredzētas KNAB un citu ēnu ekonomikas apkarošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem.

Mēs veidosim  šīs mācības, uzklausot klientu vajadzības un  ņemot vērā  valsts stratēģiskās plānošanas dokumentos norādītās prioritātes.

Valsts administrācijas skolai arī iepriekšējos gados bija uzticēta apjomīgu un nozīmīgu mācību projektu īstenošanā. Varam lepoties, ka 2013. un 2014.gadā sekmīgi organizējām un īstenojām  lielu mācību projektu – Prezidentūras mācības (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā iesaistītajiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem).  Prezidentūras saturiskajās mācībās bija iesaistīti 1178 mācību dalībnieki, tika pilnveidotas angļu un franču valodas prasmes, mācības tika nodrošinātas  Ministru kabineta locekļiem un augstākām amatpersonām, kā arī ministriju komunikācijas speciālistiem.

Valsts administrācijas skolai  kā lielākajam valsts pārvaldes mācību centram  arī šajā mācību gadā ir svarīgi pilnveidot pamatmācību sistēmu, kura organizēta  10 moduļos, piedāvājot arvien jaunas tēmas un pasniedzējus, piemēram, E modulī  "Personālvadība valsts pārvaldē" izveidots jauns kurss „Personāla vadības stratēģija - instruments iestādes mērķu sasniegšanā”, I modulī „Iekšējais audits” plānots aktuāls mācību kurss iekšējiem auditoriem  „Lietderības audita veikšana valsts pārvaldē”. 2015.gada pavasarī  B moduļa  "Vadības prasmes valsts pārvaldē”" ietvaros  valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāji Valsts  administrācijas skolā  pilnveidoja savas zināšanas un prasmes, Valsts kancelejas pasūtīto vadītāju kompetenču attīstības programmu ietvaros.

Papildus tradicionālajam mācību formātam 2015.gadā esam izveidojuši e-kursu par ES jautājumiem, sākuši piedāvāt individuālo un grupu konsultēšanu (supervīziju), aizvien populārākas kļūst atvērto lekciju ceturtdienas Valsts administrācijas skolas pirmā stāva zālē, kuras atsākam jau septembrī.

Šajā mācību gadā mums būs svarīgi attīstīt sadarbību ar augstskolām, piesaistot jaunus pasniedzējus un izstrādājot kopīgus mācību kursus, kā arī sadarbojoties starptautiskos projektos. 

Valsts administrācijas skola kā mūsdienīgs valsts pārvaldes mācību centrs arī turpmāk  nodrošinās gan teorētiskas zināšanas,  gan  praktisku  dažādu prasmju attīstību un treniņu, kas vērsts uz Jūsu kompetenču pilnveidošanu.

Prieks sadarboties jaunajā mācību gadā!

Edīte Kalniņa

Valsts administrācijas skolas direktore
« Atpakaļ