+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Blogs

Par konfliktu vadīšanas mācībām

Amanda Ķeruže /04.04.2016/

Tādos gadījumos paliek nenovērtēta konflikta potenciālā nozīme indivīda, komandas vai grupas attīstībā, jo katru dienu saskarsmē ar citiem nākas piedzīvot interešu vai uzskatu sadursmes, kuras izraisa cilvēciskās atšķirības, vajadzību, vēlmju un prasību dažādība, nevienāda dzīves pieredze.
 
Ja mēs izprotam konfliktsituācijas un savu uzvedību tajās, varam ietaupīt resursus (laiku, naudu, mūsu nervus), vieglāk varam sasniegt savus mērķus, būt radoši, izvairīties no “iesprūšanas” kādā situācijā vai attiecībās un iegūt draudzīgāku, efektīvāku saskarsmes stilu. Mēs varam sākt uztvert konfliktu kā neizbēgamu, dabisku un pozitīvu savstarpējās komunikācijas sastāvdaļu.
 
Mācībās, kuras vadu valsts pārvaldes darbiniekiem, pievēršu uzmanību tēmām par:
 - atklātiem un slēptiem konfliktiem (slēptu konfliktu savlaicīga diagnostika un apzināšanās ļauj taupīt personiskos un organizācijas resursus);
- iemesliem, kas var radīt konfliktus organizācijā un ir cieši saistīti ar vadības stilu;
- mūsu spējai pateikt “nē” un novilkt skaidras robežas starp sevi un apkārtējiem;
- attiecību formām, kuras izvēlamies, lai risinātu domstarpības ar apkārtējiem, un kā tās pārvērst radošā risinājumā;
 - varas spēlēm un “melns vai balts” domāšanu.
 
Ja konfliktus uztversim ar mazākām bailēm un lielāku pārliecību par iespējamiem ieguvumiem, kā arī būsim ieguvuši dziļāku izpratni par konfliktu izcelsmi, tad spēsim kvalitatīvāk un drosmīgāk tos atrisināt. 
« Atpakaļ