+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Blogs

Atsevišķi secinājumi no valsts pārvaldes pētniecības konsorcija COCOPS pētījumu informācijas

Lauma Priedīte /03.12.2015/
Galvenās pazīmes veiksmīgas valsts pārvaldes darbībai ir publisko pakalpojumu kvalitāte, iedzīvotāju uzticēšanās un valsts pārvaldē nodarbināto sagatavotība, atbildība un motivācija izcili veikt savus darba pienākumus.

Augstvērtīgam darbam valsts pārvaldē nepārtraukti jāpilnveido savas profesionālās zināšanas. Mācību procesā aktuāli attīstīt dažādas sociālās un komunikācijas prasmes, spēju apvienot atsevišķas struktūras darboties spējīgā veselumā, jāstiprina zināšanas par resursu un finanšu vadību. Atvērts prāts, spēja domāt stratēģiski, analītiskums un ētiskums ir būtiskas kompetences arī nākotnē.

Eiropas valstu publiskās administrācijas šobrīd aktīvi attīsta e-pārvaldi, pilnveido sniegtos pakalpojumus, veic administratīvo procedūru vienkāršošanu, vienlaikus fokusējoties uz birokrātijas izskaušanu un valsts pārvaldē nodarbināto skaita samazināšanu.

Līdz šim uzmanība koncentrēta uz integrāciju, atvērtību un sadarbības veicināšanu. Turpmākajos gados jārēķinās arī ar demogrāfiskām izmaiņām sabiedrībā, ierobežotiem finanšu resursiem un grūtībām jaunu darbinieku piesaistīšanā. Publiskā sektora institūcijas nav atraktīvākais darba devējs dēļ veicamo uzdevumu sarežģītības, pieaugošās institucionālas spriedzes, nenoteiktības, pārmaiņām, mērķu sadursmēm. Darba ņēmēju nākotnē mazāk interesēs statuss, iegūto labumu kvantitāte, bet vairāk darbs, kas nodrošinās balansu starp darbu un privāto dzīvi, būs interesants, dos drošības sajūtu, attīstības iespējas un nesīs labumu sabiedrībai kopumā.

Valsts pārvaldes mācību centriem šiem nākotnes izaicinājumiem ir laikus jāgatavojas un jānodrošina atbilstošs mācību piedāvājums. Kamēr mācību piedāvājums seko pieprasījumam, valsts pārvaldes skolas un institūti ir soli aiz saviem klientiem.

* Izmantota valsts pārvaldes pētniecības konsorcija COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future) pētījumu informācija. Papildu informācijai http://www.cocops.eu/publications/research-reports.
 
« Atpakaļ