+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Blogs

Pirmie iespaidi Valsts administrācijas skolā

Kristaps Kalns /05.10.2015/
Jau mazliet vairāk kā četrus mēnešus esmu daļa no Valsts administrācijas skolas (turpmāk – VAS) komandas. Šajā laikā kopā ar kolēģiem esam cītīgi strādājuši un plānojuši vairākus projektus, tai skaitā Valsts pārvaldes profesionālās pilnveides labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalstam, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, kas nākamajos gadus palīdzēs celt valsts pārvaldē strādājošo profesionālās prasmes un veicinās attīstību valsts pārvaldē kopumā. Darbs VAS un valsts pārvaldē man personīgi ir jauna pieredze un nebijis izaicinājums. Šajos mēnešos izveidojies arī pirmais priekšstats un novērojumi par redzēto gan IT jomā, gan plašākā valsts pārvaldes kontekstā.

Izdevies apzināt VAS esošo kapacitāti un pamatdarbības virzienus, kā arī nākotnes attīstības mērķus. Tas, savukārt, ļāvis plānveidīgi veikt vairākas izmaiņas tieši iekšējās IT spējas palielināšanai un pilnveidošanai, par ko drīzumā jaunā kvalitātē varēs pārliecināties arī gala lietotāji – VAS apmeklētāji, mācību dalībnieki un pasniedzēji. Vairākas no šīm iestrādnēm ir patiešām interesantas un inovatīvas, ko daļēji esmu centies ‘atvest’ līdzi pieredzes formā no Lielbritānijas, kur pavadīju nepilnus piecus gadus studējot un darbojoties vienā no Eiropas prestižākajām augstākās izglītības iestādēm - Mančestras Universitātē.

Salīdzinoši neilgajā laika periodā, ko izdevies pavadīt valsts pārvaldes iekšienē, jo sevišķi VAS, esmu patīkami pārsteigts par dažādām idejām, kas jau šķietami labu laiku tiek apspriestas gan iestādēs, gan augstākā līmenī. Noteikti varu teikt, ka ideju un koncepciju līmenī ne ar ko neatpaliekam no mūsu rietumu valstu kolēģiem. Manuprāt, problēmu, kas nereti kavē valsts pārvaldes attīstību, sastāda vairāki faktori - finansējuma trūkums, apgrūtināta ideju realizācija, nepietiekama sadarbība starp valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Neilgajā laikā, ko izdevies pavadīt VAS, secinu, ka vismaz daļēji šīs problēmas atrisināmas ar ļoti uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku darbošanos. Tomēr nepamet pārliecība, ka šāda ‘cīnīšanās ar vējdzirnavām vienatnē’, neatkarīgi no tā, vai tas ir iestādes ietvaros vai plašākā valsts pārvaldes kontekstā, nav ideāls un ilgtermiņa risinājums.

Gluži kā skolēniem, arī VAS rudens nozīmē jaunā mācību gada sākšanos, līdzi atnesot daudzus izaicinājumus un uzdevumus. Šajā periodā gan kopīgi, gan individuāli esam apņēmušies censties darīt savu darbu pēc iespējas labāk un rezultātā ceram, ka valsts pārvaldes darbinieku un ierēdņu profesionālā izaugsme veicinās arī kopējās sistēmas attīstību, ļaus piesaistīt, kā arī noturēt talantīgus un uzņēmīgus cilvēkus Latvijas valsts pārvaldē!

 
« Atpakaļ