+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Veiksmīga pārmaiņu ieviešanas vadība, iespējas un izaicinājumi
Veiksmīga pārmaiņu ieviešanas vadība, iespējas un izaicinājumi
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis:
 • Sniegt izpratni par organizācijas pārmaiņu konceptu un tā ietekmi uz darbinieku uzvedības modeļiem, darbinieku iesaistes nozīmi veiksmīgu pārmaiņu vadības nodrošināšanā.
 • Sniegt ieskatu pārmaiņu vadības pieejās un modeļos, analizēt izplatītākās pārmaiņu vadības kļūdas, tai skaitā iekšējās komunikācijas aspektā.
 • Pilnveidot zināšanas un prasmes, kā veidot iekšējās komunikācijas procesu pārmaiņu vadības laikā.


Mērķauditorija: Iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
 

Tēmas:
 • Organizācijas pārmaiņu koncepts, pārmaiņu vadības pieejas un modeļi. Pretestība pārmaiņām – kas to rada un kā to pārvarēt?
 • Iekšējās komunikācijas būtība, līmeņi un loma organizācijas darbībā un pārmaiņu apstākļos; Iekšējās komunikācijas problēmas, kļūdas, riski un iespējas.
 • Organizācijas kultūras ietekme uz pārmaiņu vadības procesu. Organizāciju gatavība pārmaiņām - ietekmējošo faktoru analīze. Kultūras un vērtību loma komunikācijas veidošanas procesā.
 • Līderība un pārmaiņu komunikācija. Vadītāju loma iekšējās komunikācijas procesā pārmaiņu laikā.
 • Darbinieku iesaiste un pārmaiņu virzītāju loma organizācijas ilgtermiņa orientācijai uz gatavību pārmaiņām.
 • Komandas veidošana un vadīšana pārmaiņu procesā.

Mācību metodes: Teorētisks un praktisks ieskats tēmās. Situāciju un piemēru analīze. Individuālās gatavības pārmaiņām tests. Pārliecinošas komunikācijas prasmju trenēšana. Darbs grupās. Grupas diskusijas – dalīšanās pieredzē, teorijas atziņu izmantošana reālās iekšējās komunikācijas situācijās darbā. Savstarpējā atgriezeniskā saite. Pasniedzējas komentāri.

 

Dalībnieku ieguvumi: Pilnveidota izpratne par pārveides procesus organizācijā un to ietekmējošiem faktoriem, padziļinātas zināšanas par iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes nozīmi pārmaiņu laikā, izpratne par cilvēku reakciju uz pārmaiņām un kā to izmantot veiksmīgu pārmaiņu vadībā. Iegūtas zināšanas, kā izvairīties no izplatītākajām pārmaiņu vadības kļūdām un tikt galā ar komunikācijas izaicinājumiem.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Agita Kalviņa

Valsts administrācijas skolas direktore/organizāciju un cilvēkresursu attīstības eksperte.

Darba pieredze:
 • Līdz 2017.gada jūnijam vadījusi Personāla vadības maģistra programmu,  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA".
 • SIA „Fontes vadības konsultācijas” valdes priekšsēdētāja, vecākā konsultante, 2009 – 2010.
 • Britu padomes Latvijā direktore, 2001 – 2009.
 • Britu padomes Reģionālās vadības padomes locekle (13 Britu padomes struktūrvienības Centrālajā un Ziemeļeiropā, Krievija), Cilvēkresursu pārmaiņu programmas vadītāja, 2006 – 2008 (paralēli pamatdarbam).
 • Latvijas Pašvaldību savienība, Padomniece ES Integrācijas lietās, Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības projektiem un pārraugs Phare CREDO projektiem Latvijā, 1997-2001.
 • Valsts kanceleja, Phare Publiskās pārvaldes reformas projekta sekretariāta vadītāja, 1995 – 1996.
 • 16 gadu pieredze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā, pieredze stratēģiskajā personāla vadībā, tai skaitā starptautiskā vidē.
 • Kopš 2011.gada pasniegti semināri un kursi organizāciju un cilvēkresursu attīstības tēmas dažādās valsts pārvaldes iestādēs un privātā sektora organizācijās.


Izglītība: Studē Latvijas Universitātē Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmā.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv