+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Risku pārvaldības integrēšana organizācijas vadības sistēmā
Risku pārvaldības integrēšana organizācijas vadības sistēmā
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis:
  • Kurss ir veidots, lai radītu izpratni par risku pārvaldību, tās galvenajiem elementiem un  nozīmi organizācijas vadības sistēmā. Lai labāk izprastu risku pārvaldības būtību, darbs organizēts grupās, veicot risku identifikāciju un novērtēšanu, pielietojot risku vadības metodes praksē. Iegūtie risku analīzes rezultāti tiek prezentēti un kopīgi pārrunāti, tādējādi nostiprinot dalībnieku iegūto zināšanu pielietošanu praksē un apmainoties ar pieredzi.
  • Kurss izstrādāts darbsemināra veidā tā, lai dalībnieki iegūtu zināšanas par risku pārvaldību, apgūtu jaunas metodes un praktizētu tās pielietot dzīvē.


Mērķauditorija: Jebkuras organizācijas, t.sk. valsts un pašvaldību institūciju, un to kapitālsabiedrību vai struktūrvienību vadītāji, risku vadības speciālisti un citi interesenti.

Tēmas: 1. Risku pārvaldības būtība. Riska uztvere.
Kas ir risks? Risku avoti. Riska iespējamība un sekas. Riska uztvere un “apetīte”.
 
2. Risku pārvaldības loma organizācijas vadības sistēmā.  
Risku vadības vieta un loma organizācijas stratēģijas plānošanā, darbību noteikšanā un uzraudzībā, risku vadības saistība ar citiem organizācijas procesiem.
 
3. Risks pārvaldības process un tā organizēšana.
Pārskats par risku identificēšanas, analīzes un novērtēšanas metodēm.
           
4. Riska identificēšanas metodes.
Praktiskais darbs grupās: Riska identificēšana. Darba grupās identificēt riskus, kas saistīti ar kādu no definētajiem mērķiem. Grupu rezultātu prezentēšana.
 
5. Riska novērtēšanas metodes.
Praktiskais darbs grupās: Riska analīze un novērtēšana. Iespējamība un ietekme. Cēloņu un seku identificēšana. Risku iestāšanās atklāšana un kontrole. Grupu rezultātu prezentēšana.
 
6. Riska apstrādes darbības.
Stratēģijas rīcībai ar riskiem. Atlikušā riska novērtēšana. Risku monitorings.
Praktiskais darbs grupās: Reaģēšana uz riskiem. Riska apstrādes darbību noteikšana. Riska novērtēšana pēc paredzēto darbību ieviešanas. Grupu rezultātu prezentēšana.
 
7. Risku pārvaldības ieviešana un uzturēšana.
Apkopojums, jautājumi, diskusijas.
 

Dalībnieku ieguvumi: Iegūta izpratne par risku pārvaldību un tās lomu organizācijā, gūtas praktiskas iemaņas risku identificēšanā, novērtēšanā un risku apstrādes darbībās, lai palīdzētu organizācijas vadībai un atbildīgajiem darbiniekiem ieviest un uzturēt efektīvu risku pārvaldību.
 

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

29. Aprīlis 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
Vārds, uzvārds: Imandra Galandere-Zīle

Imandra Galandere-Zīle - vairāk kā 15 gadu pieredze kvalitātes un risku pārvaldības jomā.  I.Galandere-Zīle ir ieguvusi praktiskas iemaņas risku vadībā, strādājot par organizācijas risku vadītāju, gan arī  lektora pieredzi – piedaloties konferencēs,

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs