+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Rezultatīvu sapulču vadība
Rezultatīvu sapulču vadība
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Mūsdienās sapulces ir daļa no ikdienas darbu rutīnas, tomēr bieži sapulces kļūst par formālu un neproduktīvu laika zagli, kas demotivē tās dalībniekus. Kas ir svarīgākie pamatprincipi, ko jāievēro sapulču plānošanā un organizācijā, lai tās kļūtu par efektīvu instrumentu mērķu sasniegšanai? Kā vēlamos sapulces rezultātus sasniegt viegli, konstruktīvi un iesaistoši?

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par efektīvas sapulču plānošanas un vadīšanas principiem, kā arī palīdzēt apgūt praktiskus paņēmienus sapulču vadīšanā - kā panākt maksimāli efektīvu rezultātu ar minimālu laika patēriņu.
 

Mērķauditorija: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki kā arī citi interesenti.

Tēmas:
 • Iepazīšanās, vienošanās par semināra noteikumiem.
 • Kopsavilkums – kāpēc un kad sapulces ir nepieciešamas? Kāda ir dalībnieku pieredze sapulču vadīšanā, kā arī piedaloties tajās.
 • Veiksmīgas sapulču organizēšanas trīs posmi: plānošana, vadīšana un pēcsapulces posms.
1. Posms pirms sapulces: gatavošanās un plānošana.
 • Kad sapulce ir nepieciešama? Sapulces mērķu definēšana.
 • Sapulces dalībnieki – kāpēc un kā izvairīties no “balasta” dalībniekiem?
 • Vadītāja un dalībnieku sagatavošanās sapulcei.
 • Tehniskie sapulces plānošanas aspekti – telpa, laiks, IT risinājumi sapulču izziņošanai un plānošanai.
2. Sapulces vadīšana: vadītāja un dalībnieku mijiedarbība.
 • Sapulces vadītājs – kritiski svarīgs faktors veiksmīgas sapulces norisei.
 • Grupas un individuālie procesi sapulces gaitā, kā tie mijiedarbojas.
 • Uzmanība un dalībnieku iesaiste – kā noturēt uzmanību un nodrošināt  dalībnieku augstu iesaisti sapulces gaitā. Uzmanības veidi un ierobežojumi.
 • Tehniskie sapulces vadīšanas aspekti – saturiskie, emocionālie un fiziskie faktori, kas ietekmē sapulces gaitu un iznākumu.
3. Komunikācija un lēmumu pieņemšana sapulcē.
 • Sapulces vadītājs kā moderators – tēmas vadīšana, jautājumu uzdošana un teiktā precizēšana jeb pārfrāzēšana. Īsi praktiski vingrinājumi pāros.
 • Konflikti un stresa situācijas sapulcē. Kā tos novērst un risināt. Neverbālās komunikācijas nozīme konfliktu situācijās un risināšanā.
 • Lēmumu pieņemšanas process. Biežāk pieļautās grupas lēmumu kļūdas un slazdi. Kā no tiem izvairīties.
4. Posms pēc sapulces: nolemtā realizācija darbā.
 • Darba plāna izveide: panākumu kartes kā strukturēts grupas darbs rīcības plāna izveidei. Praktisks vingrinājums nelielās grupās.
 • Vadītāja loma sapulcē pieņemto lēmumu realizācijā dzīvē.
Noslēgums.
 • Individuālās apņemšanās un mērķa forumulēšana turpmākajām 3 nedēļām.
 • Abpusējas atgriezeniskās saites sniegšana.
 
Programmas saturs ir izveidots, integrējot teorētisko materiālu, kas balstīts uz jaunākajiem pētījumiem, kā arī praktiskās nodarbības, kas veicinās apmācību vielas maksimāli veiksmīgu apguvi.
 

Dalībnieku ieguvumi: jauna perspektīva un iedvesma, kā arī uzlabotas prasmes saplču plānošanā un vadībā; izpratne par svarīgākajiem plānošanas aspektiem, lai sagatavotos veiksmīgai sapulcei; par vadītāja lomu un mijiedarbību ar sapulces dalībniekiem veiksmīgu rezultātu sasaniegšanā; praktiskas iemaņas rīcības plāna izveidē, kas nodrošinās sapulcē pieņemto lēmumu realizāciju dzīvē; izpratne par lēmumu pieņemšanas procesiem un iespējamajiem slazdiem grupas lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī zināšanas, kā no tiem izvairīties; praktiski padomi par sapulces plānošanas un vadīšanas tehniskajiem aspektiem, piem., IT instrumentu izmantošanu; atklāti jauni personīgie un komandas resursi, kā arī individuālas atziņas, veicot darba uzdevumus apmācības gaitā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Sandra Krisberga-Sinigoi

Darba pieredze: vairāk kā 15 gadu profesionālā pieredze biznesa vadībā Baltijas un Skandināvijas tirgos, dažādos biznesa segmentos. Guvusi starptautisku pieredzi Zviedrijā, strādājot ar vienu no lielākajiem un prasīgākajiem Tetra Pak klientiem pasaulē – Arla Foods: darba pienākumos ietilpa klienta sadarbības stratēģijas izveide un ieviešana, iesaistot citu valstu komandas.

Pašlaik sadarbībā ar Zviedrijas inovatīvo pārtikas ražošanas tehnoloģiju kompāniju "Micvac" vada starptautiskās attīstības projektus Krievijas, Ukrainas un Baltijas tirgos.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu pasniegusi kursu „Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos” valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Vada stratēģijas kursu angļu valodā Rīgas Tehniskās univesitātes Rīgas Biznesa skolā Biznesa administrācijas bakalaura programmā. Iepriekš pasniegusi arī Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes maģistru programmās "Inovāciju vadību" un "Organizāciju teorijas vadītājiem".

Izglītība: Ieguvusi bakalaura grādu Sabiedriskajās attiecībās, Maģistra grādu Veselības aprūpē ar specializāciju Deju kustību terapijā (RSU) un maģistra grādu (ar izcilību) vienā no vadošajām biznesa skolām Eiropā (MSc "Managing Organizational Performance" with Cranfield University), kur pašlaik ir uzsākusi arī doktorantūras studijas.
Padziļināti interesējas par tēmām kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas, apzinātības darba vidē, organizācijas un indivīda personiskās efektivitātes paaugstināšanas jomās.
 

Papildu informācija: https://www.linkedin.com/in/sandra-krisberga-4374186?trk=nav_responsive_tab_profile
 

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv