+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
A "Ievads darbam valsts pārvaldē"
A mācību moduļa mērķis: attīstīt valsts pārvaldes jaunajos darbiniekos izpratni par valsts pārvaldei būtiskiem jautājumiem, pilnveidot viņu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālai, efektīvai un motivētai darba pienākumu veikšanai.

Mācību moduļa mērķa grupa: valsts pārvaldes jaunie ierēdņi un darbinieki, kas valsts pārvaldē nostrādājuši ne ilgāk par vienu gadu. 
 
Nosacījumi dalībai kursā:
  • Dalībnieka pieteikšanās jāveic institūcijas personāla struktūrvienībai
  • Vienā mācību kursā no institūcijas drīkst pieteikt vienu darbinieku, kas valsts pārvaldē nodarbināti ne ilgāk kā 12 mēnešus