+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana

 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002

Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā

(K projekts)

 
MĒRĶIS:   Sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu  
       
DARBĪBAS VIRZIENS:   Īstenot mācības un pieredzes apmaiņas pasākumus Latvijā, t.sk. reģionos, un starptautiskā mērogā
 
Par projekta pasākumiem skatīt
Projekta aktualitātes
 
       
OFICIĀLAIS SADARBĪBAS PARTNERIS:   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  
       
MĒRĶAUDITORIJA:  
  • kontrolējošās (t.sk. tiesībaizsardzības) institūcijas un Latvijas Republikas Prokuratūra
  • visu ministriju centrālie aparāti
  • citas institūcijas (sk. mērķauditorijas)
 
       
E-MĀCĪBAS:   Tiek ieviesti/ izstrādāti e-mācību kursi par ēnu ekonomikas mazināšanas pamatjautājumiem un korupcijas novēršanas pamatjautājumiem  
       
LATVIJĀ ĪSTENOTIE STARPTAUTISKIE PASĀKUMI:  
  • lekcijas
  • diskusijas
  • semināri
  • konferences
 
       
MĀCĪBU STRUKTŪRA:      


Projekta raksturojums (infografika) (26.02.2018.)

Mērķauditorijas (25.02.2020.)

Projekta darbība 2019.gadā