+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
DISPA sanāksme
Latvijas prezidentūras ES Padomē aktivitāšu ietvaros pirmo reizi Valsts administrācijas skolas pienākums un atbildība bija organizēt DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) tīkla sanāksmi Latvijā. Vairāk nekā 30 dažādu administrācijas skolu un institūtu direktori pulcējās kopā 2015.gada 4. - 5.jūnijā Rīgā.

2015.gada 22.janvārī Valsts administrācijas skolas prezidentūrā iesaistītie darbinieki rīkoja Troika darba grupas tikšanos. Direktore Edīte Kalniņa iepazīstināja pārstāvjus no Eiropas Administrācijas skolas, Luksemburgas Valsts Administrācijas institūta un Itālijas Valsts administrācijas skolas par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm, VAS attīstību un plānoto DISPA tīkla sanāksmes saturu un programmu. Dalībnieki diskutēja par piedāvātajām tēmām, sanāksmes mērķiem un tehniskajām iespējām efektīvai darba organizācijai.

Sekoja darbs pie programmas precizēšanas un sanāksmes ekspertu iesaistīšanas.