+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Reģistrācija
1. Kursu izvēle 2. Dalībnieki 3. Informācija norēķiniem

Izvēlieties kursu

 
Juridiska/fiziska persona:*
 
Izvēlieties kursu:*
 
Izvēlieties datumu:*
 
Pārliecinieties, ka visi obligātie (*)
lauciņi ir aizpildīti.

Dalībnieks

 
Vārds:*
 
Uzvārds:*
 
Darba vieta:
 
Amats:
 
Tālrunis:*
 
E-pasts:*
 
Kurss:*

 

Kursu saraksts

Pārliecinieties, ka katram kursam ir vismaz viens dalībnieks.

Informācija norēķiniem

 
Vārds:*
 
Uzvārds:*
 
Personas kods:*
 
Banka:*
 
Bankas konta numurs:*
 
Adrese:*
 
Tālrunis:*
 
E-pasts:*
 

Informācija norēķiniem

 
Iestādes nosaukums:*
 
Juridiskā adrese:*
 
Reģistrācijas numurs:*
 
Banka:*
 
Bankas kods:*
 
Bankas konta numurs:*
 

Kontaktpersona

 
Tālrunis:*
 
E-pasts:*
 
Pārliecinieties, ka visi obligātie (*)
lauciņi ir aizpildīti.
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >