+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Misija un vīzija

MISIJA: attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu mācību un konsultāciju piedāvājumu, kas vērsts uz valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbināto aktuālajām un nākotnes vajadzībām un palīdz ierēdņiem un darbiniekiem nodrošināt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.

VĪZIJA: Valsts administrācijas skola ir viens no vadošajiem mācību centriem Baltijā, pirmās izvēles mācību centrs ierēdņiem un valsts pārvaldē strādājošiem Latvijā. Tā nodrošina kvalitatīvus, mūsdienīgus un aktuālus mācību un konsultāciju pakalpojumus. Valsts administrācijas skolā vērtīgas zināšanas, prasmes un attieksmi gūst arī pašvaldībās strādājošie, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un privātpersonas.

VĒRTĪBAS: attīstība, kvalitāte, sadarbība 

Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >