+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem

Apraksts

Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
A mācību modulis „Ievads darbam valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: A mācību modulis „Ievads darbam valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: īstenojot trīs dienu mācību programmu, ievadīt valsts pārvaldes specifikā nodarbinātos, kuri uzsākuši darbu valsts pārvaldē. Sniegt informāciju un atbildes uz jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi, vēsturi, attīstību, informācijas apstrādi, veiksmīgu komunikāciju.
 

Mērķauditorija: jaunie nodarbinātie, kas valsts pārvaldē strādā ne ilgāk kā 12 mēnešus.


Mācības ir bezmaksas, nosacījumi dalībai kursā:

 • Viens dalībnieks no institūcijas.
 • Dalībnieks valsts pārvaldē strādā ne ilgāk kā 12 mēnešus.
 • Dalībnieka pieteikšana jāveic institūcijas personāla struktūrvienībai.


Tēmas: 1.diena
8 akadēmiskās stundas
 • Ievads darbam valsts pārvaldē
  • Valsts pārvalde kā darba devējs
  • Latvijas valsts pārvaldes vēsture un uzbūve
  • Lēmumu pieņemšana valsts pārvaldē
  • Valsts civildienesta būtība un mērķis valsts pārvaldē
  • Pamatjautājumi par interešu konflikta novēršanu ierēdņa darbībā
  • Valsts pārvaldes attīstība
  • Kompetenču pieeja valsts pārvaldē
 
2.diena
6 akadēmiskās stundas
 
 • Informācijas apstrāde un pārvaldība
  • Informācijas avotu uzticamība
  • Informācijas kvalitātes novērtējums internetā
  • Pētījuma kvalitātes novērtējums
  • Datu izguve
  • Valsts pārvaldes darbā noderīgi informācijas avoti
 
 • Administratīvais process iestādē
  • Vispārīgie jautājumi
  • Administratīvā akts
  • Administratīvā akta virzība iestādē
  • Svarīgākie normatīvie akti
 
 • Rakstiskā komunikācija
  • Informācijas izklāsta secība
  • Vēstules daļas
  • E-pasti
 
3.diena
6 akadēmiskās stundas
 
 • Sarunu vešana
  • Lietišķas komunikācijas iezīmes: sarunāties, saprasties, sadarboties
  • Lietišķas saziņas četras dimensijas: lietišķā, attiecību, nodomu un personības pašizpausmes informācija
  • Komunikācijas veidi lietišķā saskarsmē: komunikatīva, stratēģiska, normatīva un ekspresīva komunikācija
 
 • Sadarbības veidošana
  • Saskarsmes līmeņi lietišķā vidē: profesionālās lomas un psiholoģiskās pozīcijas
  • Lietišķas sadarbības komunikatīvie principi: līdzvērtīgas, ilgtermiņa partnerības attiecības
 
 • Ievads prezentēšanas prasmēs
  • Lietišķas sarunas struktūra: sarunas uzsākšana, argumentējošā daļa, sarunas noslēgšana
  • Lietišķas prezentācijas komunikatīvie modeļi: caur alternatīvām pie kopēja risinājuma; kopīga kopējas bilances sastādīšana
 
 • Pakalpojumu sniegšana, komunikācija ar klientu
  • Pakalpojuma kvalitātes rādītāji
  • Klientu tiesības, saņemot pakalpojumu
  • Pirmais iespaids, valodas stils un vārdu izvēle
  • Sarunas struktūra un sarunas kvalitātes izvērtēšana
 
 • Emociju vadība
  • Emocijas kā neatņemama saskarsmes sastāvdaļa
  • Emociju vadība, kontrole un pārdomāta izpausme
 
 • Konflikta vadība
 • Kas ir konflikts?
 • Slēptie un atklātie konflikti
 • Darbs ar agresīvām, neapmierinātām personām.


Dalībnieku ieguvumi: pilnveidotas zināšanas un prasmes par valsts pārvaldes specifiku, lai veiksmīgāk uzsāktu kvalitatīvu darba pienākumu pildīšanu.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Daina Vaivare

Darba pieredze:
 • Šobrīd - Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja. 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniegti kursi Valsts administrācijas skolā, sniegtas konsultācijas un vadīti semināri ministriju, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem. 
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā
 • Filoloģijas zinātņu maģistra grāds
 • Tiesību zinātņu bakalaura grāds
Vārds, uzvārds: Kristīne Mackeviča

krimināltiesību zinātņu maģistre

Darba pieredze:
Tieslietu ministrijā, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātā, valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” un Nodrošinājuma valsts aģentūrā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu jaunrades un piemērošanas jautājumiem nodarbojas kopš 2004.gada.
Vārds, uzvārds: Jānis Kapenieks

Darba pieredze:
Dr.paed, Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra pasniedzējs. Maģistra grāds fizikā un politikas zinātnē. Pieredze informācijas nodrošinājumā LR Saeimas Informācijas nodaļā. Pētniecības pieredze e-studiju jomā, kā arī skolotāju un pasniedzēju tālākizglītības projektos.

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs