+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Lietišķā sarakste angļu valodā

Apraksts

Lietišķā sarakste angļu valodā
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot un uzlabot lietišķās sarakstes angļu valodā prasmes.

Mērķauditorija: Publiskā un privātā sektora darbinieki ar A2 un B līmeņa angļu valodas zināšanām.

Tēmas:
  • Lietišķās sarakstes angļu valodā pazīmes.
  • Rindkopas uzbūve un saistvārdu nozīme.
  • E-pasti, vēstules, ziņojumi angļu valodā.
  • Vārdi, izteicieni un gramatika, kas tiek pielietoti lietišķajā sarakstē angļu valodā.
  • Savu lietišķās sarakstes angļu valodā prasmju apzināšanās.
 
Kursa laikā būs vairāki praktiski uzdevumi, kas palīdzēs apzināties un uzlabot savas sarakstes prasmes.
 

Dalībnieku ieguvumi:
  • Uzlabotas zināšanas par lietišķās sarakstes angļu valodā pazīmēm, rindkopas uzbūvi, saistvārdu nozīmi, e-pastu, vēstuļu un ziņojumu veidošanu.
  • Spēja uzrakstīt un pateikt domu lietišķajā angļu valodā.
  • Papildināts vārdu krājums.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:30

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 62.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

27. Novembris 201709:00 - 14:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >