+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Shēmu, plānu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio

Apraksts

Shēmu, plānu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotāju ar iespējām, kādas piedāvā biznesa grafikas programma Microsoft Visio dažādu grafisku shēmu, plānu, diagrammu un procesu zīmēšanai un modelēšanai.

 


Mērķauditorija: Datora lietotāji, kuri saskaras ar organizācijas vai procesa hierarhisko struktūrshēmu veidošanu, blokshēmu un marketinga diagrammu veidošanu, projekta posmu prognozēšanu ar laika līnijām, inventarizācijas atskaitēm un dažādu procesu vizualizēšanu.

Nepieciešamais prasmju līmenis: Vidējs.

Tēmas:
  • Pārskats par Microsoft Visio zīmējumu tipiem un veidnēm. Zīmējuma tipam raksturīgo grafisko formu komplektu un grafisko formu izvēle.
  • Formu pielāgošana un noformēšana. Teksta iekļaušana formās. Formu komplekti.
  • Darbības ar formām (pagriešana, izlīdzināšana, izvietošana vienādos attālumos, grupēšana u.tml.).
  • Blokshēmu veidošana. Formas izmēru, formas datu un objekta datu attēlošana.
  • Savienotāju Connectors un automātiskas formu savienošanas tehnikas izmantošana.
  • Jaunu grafisko formu un lietotāju formu komplektu veidošana, saglabāšana un izmantošana.
  • Plūsmas diagrammu Flowcharts veidošana, automātiskas atskaites ar aprēķiniem veidošana, elementu specifikācijas sagatavošana.
  • Dažādu procesu modelēšana piemēri:
- Ražošanas procesa Workflow Chart modelēšana un attēlošana, izmantojot formu skaitliskas informācijas nosacījumformatējumu un vizuālu attēlošanu
- Organizācijas struktūrshēmas OrgChart veidošanas piemērs, datu savienošana ar shēmu formām. 
- Organizācijas datu imports no Microsoft Excel faila struktūrshēmā, Excel datu sasaiste ar formām. Datu attēlojums shēmā, izmantojot formu skaitliskas informācijas nosacījumformatējumu un vizuālu (joslas, ikonu, krāsu vai simbolu) skaitļu un datumu attēlošanu.
- Telpu plāna veidošana lietotāja izvēlētā mērogā, zīmējuma fona lapas lietošana. Telpu plāna un telpu iekārtojuma veidošanas piemērs, inventāras atskaites veidošana, saglabāšana un modificēšana.
- Projekta posmu, kontroles un atskaites punktu laika līnijas shēmas Timeline veidošana ar Visio darba rīkiem.
- Rakursa diagrammas PivotDiagram veidošana, datu piesaistīšana un atjaunināšana no Excel datu tabulām.
- Zīmējuma izdrukas sagatavošana un saglabāšanas iespējas.


Dalībnieku ieguvumi:
Dalībnieki ir iepazīstināti ar iespējām, kādas piedāvā biznesa grafikas programma Microsoft Visio dažādu grafisku shēmu, plānu, diagrammu un procesu zīmēšanai un modelēšanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:30 - 16:45

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 68.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestāde)

22. Maijs 20189:30 - 16:45Lāčplēša ielā 41, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Datorzinību centra pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67503379
E-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs