+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem

Apraksts

Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis:
Dot iespēju valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem apgūt profesionālo angļu valodu, turpinot attīstīt un uzlabojot valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama ikdienas saziņā ar ārvalstu sadarbības partneriem. 


Mērķauditorija:

Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, kuriem ikdienas darbā nepieciešamas profesionālās angļu valodas zināšanas.Tēmas:
Integrēti vispārējās un profesionālās angļu valodas kursi dažādos līmeņos ar Eiropas pamatnostādnēm valodu apguvei, vienlaicīgi attīstot visas četras valodas lietošanas prasmes - klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Katra līmeņa grupā, ievērojot pakāpenības principu, tiek attīstītas un uzlabotas ar darba pienākumu veikšanu nepieciešamās rakstu un mutvārdu komunicēšanas prasmes, gan formālās, gan neformālās situācijās. Paralēli angļu valodas apguvei, tiek apgūta un praktizēta ES biežāk lietotā terminoloģija un leksika par prioritārām tēmām.


Dalībnieku ieguvumi:
  • apgūta profesionālā angļu valoda saistīta ar ikdienas saziņu ar ES institūcijām, ārvalstu sadarbības partneriem;
  • attīstītas, nostiprinātas un uzlabotas valodas lietošanas prasmes;
  • apgūta angļu valodas gramatika un leksika vidējā līmeņa ietvaros;
  • attīstītas pašmācīšanās un mācīšanās prasmes;
  • paaugstināta valodas lietotāja pašapziņa.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 16:15 - 17:45

Ilgums: 60 akad. st.

Cena: 310.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

22.01.2018 - 22.01.2018
 25. Janvāris 201816:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
E-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Tālrunis: 67229770 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >