+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
No speciālista par vadītāju

Apraksts

No speciālista par vadītāju
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Sniegt atbalstu jaunajiem vadītājiem uzsākot vadības karjeru, padziļinot izpratni par sevi kā vadītāju un veidojot iemaņas darbinieku vadīšanai.

Mērķauditorija: Jaunie un topošie vadītāji.

Tēmas:
  • Vadības atbildība, lomas un funkcijas - ar ko vadītājs atšķiras no speciālista? Cik daudz laika mēs darbā esam vadības lomā un cik speciālista lomā?
  • Jauno vadītāju pirmie izaicinājumi. Atbildība par citu cilvēku darba rezultātu. 
  • Izpratnes veidošana par sasniedzamajiem mērķiem un rezultātu, esot vadītājam. 
  • Mērķu izvirzīšana darbiniekiem, ikdienas motivācija, izpildes kontrole. Izpratnes veidošana par savu vadības stilu; vadības stila piemērošana, vadot dažādus darbiniekus atkarībā no viņu motivācijas un kompetences. 
  • Plānošanas, deleģēšanas, un atgriezeniskās saites sniegšanas iemaņu pilnveide. 
  • Savu padotībā esošo darbinieku attīstības iespējas. Ko darīt, ja darbiniekiem nav motivācijas, ir problēmas ar izpildi, utt.
  • Vadītāja personīgā attīstības plāna izveide.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par vadības izaicinājumiem un praktiskas metodes ikdienas vadīšanas darbu uzsākot.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 16:15

Ilgums: 7 akad.st.

Cena: 64.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

20. Marts 201910:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Betija Līduma

Līderu & Organizāciju attīstības konsultante/Supervizore/Koučs Lumina Learning praktiķe

Darba pieredze:
Ilggadēja pieredze vadītāju atlasē, kompetenču novērtēšanā un attīstībā, strādājot uzņēmumā Fontes.
Kopš 2010. gada Betija darbojas kā supervizors un personīgās un profesionālās izaugsmes treneris – koučs, piedāvājot gan individuālās konsultācijas, gan grupu supervīzijas.

Kā Lumina Learning praktiķis Betija konsultē jautājumos, kas saistīti ar psihometrisko instrumentu izmantošanu līderu un komandu attīstībā, kā arī vada interaktīvus treniņus, lai palīdzētu darbiniekiem apzināties savu iekšējo potenciālu un unikalitāti, kā arī veicinātu komandās efektīvu sadarbību, pozitīvu motivāciju un atvērtu komunikāciju.

Betija vada mācības, atbalstot jaunos vadītājus un stiprinot līderu kompetences, kā arī nodrošina seminārus par emocionālās inteliģences pilnveidošanu un emociju nozīmi organizācijās.

Savā pieredzē palīdzējusi tādiem klientiem kā SEB banka, Swedbank, PWC, Statoil, Tele2 SSC, JYSK, AIR Baltic, Latvijas Finieris, Remedica, Bite, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Uzņēmumu reģistrs, Datu valsts inspekcija u.c.
Izglītība:
Studējusi Organizāciju attīstības, starpkultūru supervīzijas un koučinga apmācības programmā Tallinas Universitātē, Vācijas Komunikācijas un supervīzijas instūtā Der Rote Faden.
Latvijas Universitātes maģistra grāds sociālā psiholoģijā.
Papildu informācija:
Linkedin profils:
https://www.linkedin.com/profile/view?id=8262642&trk=nav_responsive_tab_profile
Latvijas Supervizoru apvienība:
http://www.supervizija.lv/lv/supervizori
 

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv  
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

N.Stodoļņika. Nacionālais veselības dien

Iesaku visiem jaunajiem vadītājiem.
17.02.2014
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs