+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

Apraksts

Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem praksē noderīgu informāciju par administratīvo pārkāpumu lietvedību, galvenokārt balstoties uz administratīvo tiesu praksi, risināt praksē radušos problēmjautājumus. 

Mērķauditorija: Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuriem ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas. 

Tēmas:
 • Neliels ieskats Administratīvo sodu procesa likuma tapšanā.
 • Administratīvo pārkāpumu lietu tiesiskā daba. Vispārīgie noteikumi.
 • Procesuālās garantijas.
 • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. Subjekta noteikšanas problemātika.
 • Administratīvās atbildības noilgums.
 • Zaudējumu atlīdzināšana.
 • Lietvedības uzsākšana. Apstākļi, kas nepieļauj lietvedību.
 • Pierādījumi. Pierādīšanas līdzekļi.
 • Protokols. Būtiski trūkumi.
 • Lietas dalībnieki. Aizstāvība. Pārstāvība.
 •  Lietas sagatavošana izskatīšanai. Lietas izskatīšana.
 • Lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē.
 • Pārkvalifikācijas jautājumi.
 • Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas.
 • Lietas izskatīšanas īpatnības rajona tiesā un apelācijas instances tiesā.
 • Lietas, kurās pie atbildības saucamā personu un cietušais ir nepilngadīgs.
 • Administratīvā soda uzlikšana (soda veidi, apstākļi, kas jāņem vērā, nosakot sodu, vienlīdzības princips u.c.).

Lūdzu izmantot iespēju savlaicīgi pirms semināra iesūtīt lektorei jautājumus. 
 

Dalībnieku ieguvumi: Zināšanas par praksē noderīgu informāciju administratīvo pārkāpumu lietvedības jomā.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Inga Putra

Darba pieredze:
Zemgales rajona tiesas tiesnese.
Mācību kursus vada kopš 2011.gada nogales, pamatā Latvijas pašvaldību mācību centrā un Valsts administrācijas skolā, taču ir bijusi sadarbība arī ar Rēzeknes un Talsu pašvaldību, PTAC, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Tiesnešu mācību centru.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Mācību kursus vada kopš 2011.gada nogales, pamatā Latvijas pašvaldību mācību centrā un Valsts administrācijas skolā, taču ir bijusi sadarbība arī ar Rēzeknes un Talsu pašvaldību, PTAC, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Tiesnešu mācību centru.

Lielākoties vadītie kursi saistīti ar administratīvo pārkāpumu lietvedību, aktualitātēm, tiesu praksi un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ir pasniegti arī šādi kursi – Publiskā tiesu runa, Grozījumi Administratīvā procesa likumā, Administratīvo tiesu prakse aprūpes tiesību atņemšanas un atjaunošanas lietās, Atlīdzības noteikšana par juridiskās palīdzības izdevumiem.
 
Izglītība:
 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs – Latvijas Policijas akadēmija. 

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs