+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Uz riskiem balstīts iekšējais audits. Efektivitāte pretstatā atbilstībai.

Apraksts

Uz riskiem balstīts iekšējais audits. Efektivitāte pretstatā atbilstībai.
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Dalīties metodoloģiskajā un praktiskajā pieredzē, kas palīdzētu auditoriem paaugstināt to pievienoto vērtību.

Mērķauditorija: Iekšējie auditori, kuri vēlas pāriet no atbilstības auditiem uz auditiem, kas balstīti uz risku un efektivitātes vērtēšanu. Kurss būs mazāk vērtīgs tiem auditoriem, kuri ir stingri ierobežoti uz atbilstību balstītās metodiskajās norādēs.
 

Tēmas:
  • Metodiskā un praktiskā pieeja uz riskiem balstīta audita plānošanā. Praktiskais darbs: Uz riskiem balstītas audita programmas sagatavošana.
  • Auditējamā objekta efektivitātes vērtēšana. Praktisks darbs.
  • Metodiskā pieeja pārliecības sniegšanai par iekšējās kontroles efektivitāti, par pārvaldības efektivitāti, par risku vadības efektivitāti.


Dalībnieku ieguvumi: Kurss palīdzēs paaugstināt iekšējā audita pievienoto vērtību un lietderīgāk izmantot  iekšējā audita resursus, sniedzot pārliecību par risku vadību, iekšējo kontroļu un pārvaldības efektivitāti.
 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 68,00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

16. Novembris 20189:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Anita Hāznere

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Vairāk nekā 16 gadu pieredze iekšējā audita darbā.
Kopš 2004. gada vada kursus par risku vadību, kvalitātes vadību un citiem vadības jautājumiem Latvijā, kā arī ir lasījusi kursus dažādos starptautiskos semināros kā vieslektors. Piedalījusies vairākos projektos kā neatkarīgs konsultants. Vairāk kā 10 gadus seko līdzi risku attīstībai un praksēm Eiropā un Latvijā, un ieguvusi gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.
Izglītība:
  • Maģistra grāds matemātikā - Latvijas Valsts Universitāte.

Kontakti

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs