+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Izstrādāts Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem

/04.06.2019/

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un dažādām valsts pārvaldes iestādēm pilnveidojusi Ievadkursu darbam valsts pārvaldē, lai sniegtu atbalstu jaunajiem nodarbinātajiem labāk iekļauties darbā. Divu dienu mācības ietvers gan teoriju, gan praktiskas nodarbības dažādās valsts pārvaldei aktuālās tēmās – ievads darbam valsts pārvaldē, darbs ar informāciju, komunikācija un sadarbība (mutiskā un rakstiskā saziņa, lietišķā etiķete, emocionālā inteliģence u.c.).

Paralēli mācību kursa satura pilnveidei nodrošināta pasniedzēju/valsts pārvaldes ekspertu sagatavošana šī kursa pasniegšanai. Pasniedzēji apguva 60 akadēmisko stundu mācību programmu, kas sniedza iespēju uzlabot savas zināšanas un prasmes darbam ar pieaugušajiem, pasniegšanas metodēs, lai turpmāk Valsts administrācijas skolā patstāvīgi vadītu Ievadkursu jaunajiem nodarbinātajiem.
Pasniedzēji, kas nodrošinās kursa īstenošanu Valsts administrācijas skolā:
  • Dana Heiberga, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Ieva Lībķena, Valsts valodas centrs
  • Sanita Maurīte-Šmite, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Ieva Radziņa, Valsts administrācijas skola
  • Sanita Sirmā, Valsts ieņēmumu dienests
 
2019.gadā plānoti šādi Ievadkursa norises datumi:
1.grupa
- 7.jūnijs: pasniedzēja Sanita Sirmā
- 10.jūnijs: pasniedzēja Dana Heiberga
 
2.grupa
- 20.septembris: pasniedzēja Ieva Lībķena
- 23.septembris: pasniedzēja Ieva Radziņa
 
3.grupa
- 4.oktobris: pasniedzēja Dana Heiberga
- 7.oktobris: pasniedzēja Sanita Maurīte-Šmite
 
4.grupa
- 29.novembris: pasniedzēja Ieva Lībķena
- 2.decembris: pasniedzēja Sanita Sirmā
 
 
Pasniedzēju sagatavošana kursa pasniegšanai tika īstenota RASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projekta “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros, vienošanās Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390. Projekta mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītību 5 projekta sadarbības partneru valstīs – Horvātijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, definējot pieaugušo izglītotāju pamatkompetences, kā arī nodrošinot dažādus mācību pasākumus pasniedzējiem.
 
« Atpakaļ