+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
J "Iekšējais audits"
J Mācību moduļa „Iekšējais audits” mērķis: attīstīt valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju spējas iekšējā audita funkcijas izpildē, pilnveidot viņu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par iekšējā audita mērķiem, metodēm un rezultātiem, lai viņi profesionāli veiktu darba pienākumus.

‌Mācību moduļa mērķa grupas:
‌ - Iekšējā audita struktūrvienību vadītāji;
 - Iekšējie auditori.