+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iekšējie kursi
Valsts administrācijas skola organizē iestāžu iekšējās mācības. Mācības ir virzītas uz  precīzi izzinātām mācību vajadzībām un specifiku konkrētā  iestādē, pielāgojot Valsts administrācijas skolas esošu mācību  tēmas  vai arī pilnībā izveidojot mācību kursu no jauna. 

2016.gada pieredze, organizējot iestāžu iekšējās mācības:
 
Mācību kursi Grupas
Administratīvais process iestādē 1
Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi. Augstākās tiesas judikatūra 1
Administratīvo tiesību pamatjautājumi 1
Amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtēšana un sodu piemērošana 1
Amatu aprakstu izstrāde 1
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta aktuālā prakse 1
Ārējo tiesību aktu projektu izstrādes pamatprincipi 1
Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana 1
Diplomātiskais protokols un etiķete  1
Efektīva komunikācija ar klientu 5
Efektīva komunikācija ar klientu krīzes situācijās 1
Efektīva komunikācija pa telefonu 1
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos 1
Efektīvs vadītājs 1
Ētiskums 7
Iekšējie normatīvie tiesību akti un to juridiskā tehnika 1
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem 1
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem 1
Izaicinājumi veiksmīgu organizācijas pārmaiņu īstenošanā 1
Juridiskā tehnika un juridiskā valoda 3
Juridisko tekstu sagatavošanas īpatnības 1
Kā sagatavoties intervijai ar medijiem  1
Komandas sadarbība un efektīva komunikācija ar klientiem 1
Komunikācija un sadarbība komandā 1
Komunikācijas kompetence 1
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties? 1
Konfliktu radītais stress un to risināšanas iespējas 1
Laika menedžments 1
Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana  1
Mediju treniņš  2
Mūsdienīgas uzstāšanās un prezentācijas metodes 3
No speciālista par vadītāju 1
Nodokļu tiesības 1
Prezentācijas prasmes  1
Prezentēšanas prasmes angļu valodā 1
Publisko iepirkumu dokumentu sagatavošana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām 1
Rakstiskā saziņa 1
Risku vadības loma kvalitātes vadībā 1
Sadarbības pilnveidošana komandā 1
Starptautiskie grāmatvedības (finanšu) pārskati 1
Stresa menedžments  2
Tiesiskās aizsardzības process–tendences un aktuālās problēmas 1
Vadības prasmju pilnveide 1
Veiksmīga saruna ar medijiem un prezentācijas prasmju uzlabošana 2
Vienota klientu apkalpošanas standarta ieviešana 2
Kopā 63