+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Franču sarunvalodas kursi

Franču sarunvalodas kurss “Tas ir aktuāli" A2 un C1 līmenī

Gaidot jaunā Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu 2019. – 2022.gadam parakstīšanu šī gada pavasarī, Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā, piedāvā valsts pārvaldē nodarbinātiem iespēju uzturēt esošās franču valodas zināšanas iegūtajā līmenī un aicina pieteikties specializētam franču sarunvalodas kursam “Tas ir aktuāli !” A2 – C1 līmeņiem 30h apjomā.

NODARBĪBU SATURS
Franču sarunvalodas kursa A2 - C1 līmenim par tēmu “Tas ir aktuāli!” ir speciāli izstrādāts un īpaši paredzēts valsts pārvaldē nodarbinātiem.
Šī ir specializētā mācību programma tiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar starptautisko attiecību jomu.
Nodarbības paredz ne tikai mutvārdu izteiksmes treniņu, bet arī darbu pie klausīšanās un sapratnes, pie leksikas, pievēršot uzmanību zināšanu līmenim, gramatikas aspektiem un šī brīža svarīgākajām aktualitātēm ģeopolitikas un starptautisko attiecību jomā.
 
Sarunvalodas kursu programma visiem līmeņiem (latviešu valodā)
Sarunvalodas kursu programma visiem līmeņiem (franču valodā)
Nodarbību grafiks

NODARBĪBU MĒRĶI
  • Uzturēt un nostiprināt jau iegūtās franču valodas zināšanas.
  • Iegūt informāciju un runāt par aktualitātēm.
  • Apgūt terminus, kas saistīti ar aktuāliem notikumiem un informāciju.
  • Saprast un komentēt frankofono valstu aktuālos notikumus politikas, ekonomikas, kultūras jomā.
  • Apgūt/atkārtot dažādu nozaru leksiku: starptautiskās attiecības, politika, sabiedrība un kultūra.
  • Izskaidrot aktuālo ziņu un avīžu valodu: mākt atšifrēt dezinformācijas nolūkos izmantoto leksiku.
  • Spriest par notikuma patiesumu. 
  • Aizstāvēt savu viedokli auditorijas priekšā.

NODARBĪBU VIETA
Sarunvalodas kursu norises vieta ir Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga.
 
NODARBĪBU DIENA UN LAIKS
A2 līmenim

Sarunvalodas kursa nodarbības A2 līmenī paredzētas vienu reizi nedēļā, otrdienās - pēcpusdienās no plkst. 16:30 – 18:30.
Kurss ir paredzēts dalībniekiem, kuriem ir iegūtās zināšanas A2.1 un A2.2 līmenī.

C1 līmenim
Sarunvalodas kursa nodarbības C1 līmenī paredzētas vienu reizi nedēļā, ceturtdienās - pēcpusdienās no plkst. 16:30 – 18:30.
Kurss ir paredzēts dalībniekiem, kuriem ir iegūtās zināšanas C1.1 un C1.2 līmenī.
 
SVARĪGI: Minimālais obligātais dalībnieku skaits grupā, lai to atvērtu – 8 cilvēki!

MAKSA PAR NODARBĪBĀM
Sarunvalodas kursa cena par 30 stundām jeb 15 nodarbībām ir 140 EUR, ja maksātais ir valsts pārvaldes iestāde.
Ja maksātājs ir privātpersona, kursa cena ir 140 EUR + 21% PVN (jeb 169.40 EUR).
Abos gadījumos maksājumu var dalīt divās daļās.
 
PIETEIKŠANĀS:
Pieteikties A2 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvala2  
Pieteikties C1 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvalc1
 
Ja Jums rodas jautājumi vai nesanāk atvērt saiti, lūgums rakstīt vai zvanīt: jekaterina.romanenko@vas.gov.lv, 67821271.
 
 
« Atpakaļ