+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Mērķu un sasniedzamo rezultātu plānošana NEVIS
Mērķu un sasniedzamo rezultātu plānošana NEVIS
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Attīstīt prasmes izvirzīt individuālos mērķus un definēt sasniedzamos rezultātus darba izpildes plānošanai un novērtēšanai valsts pārvaldē.  


Mērķauditorija: Struktūrvienību vadītāji, personāla speciālisti. 

Tēmas:

Mācību kurss ir izstrādāts tā, lai sniegtu atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc darba izpildes plānošanā un vērtēšanā tiek runāts par mērķiem?
 • Kā mērķis atšķiras no uzdevuma?
 • Kāpēc man ir nepieciešams izvirzīt mērķus?
 • Kas ir individuālais mērķis?
 • Kā definēt mērķi un sasniedzamo rezultātu?

Mācību kursa pirmajā daļā tiks apskatīta stratēģiskās plānošanas sistēma iestādē, noskaidrots, kāpēc ir nepieciešamas izvirzīt mērķus, kā arī sniegti pamatprincipi individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšanai. Otrajā semināra daļā mācību dalībniekiem būs iespēja praktiski definēt savus individuālos mērķus un sasniedzamos rezultātus nākamajam darba izpildes periodam, kuri būs ievadāmi NEVIS. 

 • Kāpēc ir nepieciešams noteikt individuālos mērķus?
 • Mērķu definēšana. Kā pareizi definēt mērķi? Mērķu definēšanas principi, vadītāja un darbinieka loma, rezultātu noteikšana un mērīšana.
 • Individuālo mērķu definēšana: praktiskais darbs.


Dalībnieku ieguvumi: Mācību kursa dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par veidu, kā izvirzīt un definēt mērķus un sasniedzamos rezultātus valsts pārvaldē, tādējādi veicinot uz rezultātu orientētu valsts pārvaldes darbu, kā arī stratēģiskās plānošanas sistēmas attīstību iestādē. 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Katri Vintiša

Darba pieredze:

Profesionālā pieredze stratēģiskajā cilvēkresursu vadībā publiskā un privātā sektora organizācijās no 1999. gada:

 • 1999. - 2003. g. – Valsts civildienesta pārvalde.
 • 2003. - 2007. g. – Valsts kanceleja.
 • 2007. - 2009. g. – SIA "Fontes Latvija", "Fontes Vadības konsultācijas".
 • SIA ”CREATIVE TECHNOLOGIES” īpašniece un konsultante no 2009. gada.

 Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

 

 • Dažāda veida seminārus par personāla vadības jautājumiem vada kopš 1999.gada.
 • Pasniegti semināri un kursi: Valsts administrācijas skolā no 2011.gada, dažādās valsts iestādēs un privātā sektora organizācijās, tajā skaitā Valsts meža dienestam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamentam, Daugavpils pašvaldībai, Lielvārdes pašvaldībai, VSIA "Latvijas dzelzceļš", VAS "Latvijas valsts meži", RPSIA "Rīgas ūdens", RPSIA "Rīgas satiksme"  u.c.

 Izglītība:

 

 • Maģistra grāds sabiedrības vadībā, bakalaura grāds psiholoģijā.
 • Pašlaik - LU Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmas studente.

 Papildu informācija:

 

 • Latvijas organizāciju psihologu biedrības (LOPB) asociētā biedre (www.lopb.lv).
 • Daudzu publikāciju autore par jaunākajiem efektīvas darbinieku vadības risinājumiem valsts pārvaldē ES valstīs.

 Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv