+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana
Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Attīstīt prasmes analizēt pilnveidotos darbības novērtēšanas kritērijus un vadīt darbības novērtēšanas pārrunas.

Mērķauditorija: Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, personāla speciālisti un citi interesenti. 

Tēmas:
Mācību kurss ir izstrādāts tā, lai sniegtu atbildes uz šādiem jautājumiem:
 • Kādi darbības novērtēšanas kritēriji un kāpēc tiks analizēti pilnveidotajā novērtēšanas sistēmā?
 • Kāda ir kritēriju analīzes kārtība, izmantojot NEVIS? Kādi komentāri par kritērijiem jāsniedz nodarbinātajam, kādi – vadītājam?
 • Kā veiksmīgāk plānot nodarbināto attīstību un profesionālo izaugsmi?
 • Kas ir attīstības pārrunas, kādi ir to mērķi?
 • Kā veidot motivējošas attīstības pārrunas?
 • Kādi ir svarīgākie pārrunu vadīšanas pamatprincipi un tehnika?

Kursa būtības īss skaidrojums: 
Valsts pārvaldē tiek ieviesta jauna darba izpildes plānošanas un novērtēšanas sistēma un tās tehniskais atbalsts – novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma (turpmāk - NEVIS), kuras mērķis ir veicināt uz rezultātu sasniegšanu orientētu darba plānošanu un izpildi. Seminārs izstrādāts, lai palīdzētu izprast pilnveidotos darbības novērtēšanas kritērijus un padziļināti apgūt to analīzes kārtību, izmantojot NEVIS. Semināra otrā daļa veltīta novērtēšanas jeb attīstības pārrunu procesam un tehnikai, lai veiksmīgi sasniegtu pārrunu galveno mērķi – uzlabotu saprašanos vadītāju un nodarbināto starpā un palīdzētu veidot motivējošu darba vidi valsts pārvaldes iestādēs.

Tēmas:
 • Pilnveidotie darba izpildes novērtēšanas kritēriji un to analīzes kārtība.
 • Attīstības darbību noteikšana un profesionālās izaugsmes plānošana.
 • Pārrunu nepieciešamība un process. Pārrunu loma attīstībā.
 • Pārrunu vadīšanas tehnika: sagatavošanās pārrunām, jautājumu uzdošana, rīcība problēmsituācijās.
 • Pārrunu vadīšana – lomu spēle.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas pilnveidoto darba izpildes kritēriju novērtēšanā;
 • Izpratne par personāla attīstības un profesionālās izaugsmes plānošanu;
 • Pilnveidotas attīstības pārrunu vadīšanas prasmes;
 • Pilnveidotas attīstības pārrunu vadīšanas prasmes.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Katri Vintiša

Darba pieredze:

Profesionālā pieredze stratēģiskajā cilvēkresursu vadībā publiskā un privātā sektora organizācijās no 1999. gada:

 • 1999. - 2003. g. – Valsts civildienesta pārvalde.
 • 2003. - 2007. g. – Valsts kanceleja.
 • 2007. - 2009. g. – SIA "Fontes Latvija", "Fontes Vadības konsultācijas".
 • SIA ”CREATIVE TECHNOLOGIES” īpašniece un konsultante no 2009. gada.

 Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

 

 • Dažāda veida seminārus par personāla vadības jautājumiem vada kopš 1999.gada.
 • Pasniegti semināri un kursi: Valsts administrācijas skolā no 2011.gada, dažādās valsts iestādēs un privātā sektora organizācijās, tajā skaitā Valsts meža dienestam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamentam, Daugavpils pašvaldībai, Lielvārdes pašvaldībai, VSIA "Latvijas dzelzceļš", VAS "Latvijas valsts meži", RPSIA "Rīgas ūdens", RPSIA "Rīgas satiksme"  u.c.

 Izglītība:

 

 • Maģistra grāds sabiedrības vadībā, bakalaura grāds psiholoģijā.
 • Pašlaik - LU Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmas studente.

 Papildu informācija:

 

 • Latvijas organizāciju psihologu biedrības (LOPB) asociētā biedre (www.lopb.lv).
 • Daudzu publikāciju autore par jaunākajiem efektīvas darbinieku vadības risinājumiem valsts pārvaldē ES valstīs.

 Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv  
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

M.Zaķe VSAA

Paldies par izsmeļošo lekciju.
17.02.2014
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv