+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Atsauksmes

Agita Miķelsone

Ar Valsts administrācijas skolu Valsts ieņēmumu dienests sadarbojas jau daudzus gadus. Ir izveidojusies cieša un radoša sadarbība. Vairāk... >
27.12.2016

Aija Žīgure

Augstu novērtēju sadarbību ar Valsts administrācijas skolu nodarbināto profesionalitātes paaugstināšanā. Vairāk... >
26.02.2015

Inguna Tīzenberga

Pateicoties apmācību organizatoru individuālajai pieejai mācību programmas izveidē, apmācību kurss tika orientēts uz Valsts vides dienesta aktuālo jautājumu risinājumu meklējumiem. Vairāk... >
30.01.2014

Juris Švanders

Valsts administrācijas skolas organizēto mācību kursu tematika ir aktuāla, apmācību programmas ir sagatavotas kvalitatīvi un pārdomāti. Vairāk... >
30.01.2014

Ināra Gustsone

AS „Datorzinību centrs” ar Valsts administrācijas skolu sadarbojas jau daudzu gadu garumā, sniedzot datorapmācības valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Vairāk... >
28.01.2014

Ilze Jakovicka

Ilgtermiņā sadarbojamies ar Valsts administrācijas skolu, jūtam atvērtību un elastīgumu.
Vairāk... >
13.01.2014

Ligita Landzmane

Pateicoties šai sadarbībai, varu apliecināt: Valsts kancelejā, ministriju personāldaļās, ministriju vadošo speciālistu vidū, pašas VAS darbinieku kolektīvā ir daudz cilvēku, kurus patiesi interesē profesionālās veiktspējas pilnveides iespējas. Vairāk... >
07.01.2014
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >