+371 67229116 vas@vas.gov.lv
Īstenots nozīmīgs starptautisks seminārs par ēnu ekonomikas mazināšanu kultūras īpašuma aprites jomā

 
2018.gada 11. un 12.decembrī Valsts administrācijas skolā norisinājies starptautisks mācību un pieredzes apmaiņas seminārs par ēnu ekonomikas mazināšanu kultūras īpašuma aprites jomā. Pasākums tika organizēts ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Nr.3.4.2.0/15/I/002) ietvaros, sadarbībā ar nacionālām institūcijām un vairākiem ārvalstu sadarbības partneriem.

Pasākuma organizēšana ir būtiski saistīta ar Latvijas pievienošanos UNESCO 1970.gada un UNIDROIT 1995.gada konvencijai, kā arī sagatavošanos Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras priekšmetiem, ratifikācijai.
 
Divu dienu garajā mācību un pieredzes apmaiņas seminārā ar savu pieredzi dalījās nacionālie eksperti no Valsts policijas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī ārvalstu eksperti, kas pārstāvēja tādas institūcijas kā INTERPOL, UNESCO, UNIDROIT, ICCROM, ES Padomes Pretterorisma Koordinatora Birojs, ASV Tieslietu departaments, Itālijas Karabinieru dienests, Vācijas Federālais Ārlietu Dienests un Nīderlandes Nacionālā policija.
 
Sniegtajās prezentācijās ticis apskatīts daudzveidīgs jautājumu klāsts, t.sk. starptautisko konvenciju regulējums un implementācijas aspekti, aktuālas tendences un gadījumu/ lietu analīze par noziedzīgiem nodarījumiem (Latvijā, ārvalstīs un starptautiskā kontekstā), kas skar kultūras īpašumu (t.sk. senlietas, mākslas priekšmeti), starptautiskās sadarbības raksturojums un iespējas. Būtiska uzmanība tika pievērsta ar kultūras priekšmetu nelikumīgu apriti saistītai noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai, organizētai noziedzībai, korupcijai, terorisma finansēšanai un citiem aspektiem.
 
Pasākumā, neskaitot prezentāciju sniedzējus, piedalījās vairāk kā 40 dalībnieki no tiesību aizsardzības institūcijām, prokuratūras, vairākām ministrijām, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Republikas Saeimas un citām institūcijām.

Seminārs organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Jaunumi

12.12.2018

Aicinām valsts pārvaldē nodarbinātos pieteikties bezmaksas semināram franču valodā 2018.g. 18.decembrī

Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2015.–2018.g.) programmas „Franču valoda starptautiskajās attiecībās” noslēgumā, aicinām valsts pārvaldē nodarbinātos uz bezmaksas semināru franču valodā “Starpkultūru aspekti un stereotipi masu medijos”, kurš norisināsies otrdien.18.decemrbī Valsts administrācijas skolā. Vairāk...
05.12.2018

Īstenotas starptautiskas specializētās mācības par korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu, noziedzīgi iegūtas mantas meklēšanu un konfiskāciju

No 2018.gada 27. līdz 30.novembrim Valsts administrācijas skolā īstenotas starptautiskas augsta līmeņa specializētās mācības par korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu, noziedzīgi iegūtas mantas meklēšanu un konfiskāciju. Pasākums organizēts ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienests). Vairāk...
30.11.2018

Starptautisks mācību seminārs

Īstenots starptautisks mācību seminārs par korupcijas un transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanas aspektiem Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.