+371 67229116 vas@vas.gov.lv

Svarīgs paziņojums

Pieredzes apmaiņas pasākumā diskutē par krāpšanas novēršanu un apkarošanu Eiropas Savienības fondos
 
 

No 2019.gada 31.oktobra līdz 1.novembrim Valsts administrācijas skolā norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums “Krāpšanas novēršana un apkarošana Eiropas Savienības fondos: starpinstitucionālā sadarbība un aktuālie jautājumi”, kas vienkopus pulcēja vairākas tiesībaizsardzības, tiesu sistēmas un kontrolējošās institūcijas.
 
Pasākuma mērķis bija stiprināt Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un citu kontrolējošo institūciju  kapacitāti, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu fondu līdzekļu krāpšanas novēršanas un apkarošanas jomā.
Aktivitātes bija balstītas uz gadījumu analīzi un paneļdiskusijām, tika aktīvi veikta komunikācija ar auditoriju. Tematiski izskatāmie jautājumi bija sadalīti vairākās daļās:

ŸStarpinstitucionālā sadarbība: kompetences, problemātika un sadarbības aktuālie jautājumi. Starpinstitūciju sadarbības līdzšinējā pieredze.
 
ŸAr krāpnieciskām darbībām ES fondos saistīto lietu/ aspektu izskatīšana: riska informācijas sniegšana, līdzšinējā prakse un sadarbība.
 
ŸSadarbības raksturojums un problemātika saistībā ar tiesisko regulējumu.
 
ŸDarbs grupās, kurās dalībnieki analizēja sadarbības prakses gadījumus.
 
Pasākuma gaitā tika aktualizēti vairāki problēmjautājumi un identificēti iespējamie ceļi to risināšanai.
Pasākumā kopā piedalījās ap 50 dalībniekiem no vairākām Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un citām kontrolējošajām institūcijām.

Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem


 

Jaunumi

08.11.2019

Īstenots franču valodas reģionālais seminārs

2019. gada 7. un 8. novembrī Valsts administrācijas skolā norisinājās reģionālais seminārs par inovācijām valsts pārvaldē, kurā piedalījās pārstāvji no 5 valstīm. Vairāk...
01.11.2019

Aizvadīta ERASMUS PLUS projekta noslēguma konference “Pieaugušo mācību vadītāju kompetenču attīstība”

30.oktobrī Valsts administrācijas skola organizēja projekta “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā” noslēguma konferenci, kurā piedalījās 42 dalībnieki - pieaugušo mācību vadītāji un personāla speciālisti no valsts pārvaldes iestādēm. Vairāk...
25.09.2019

Valsts administrācijas skola uzsākusi īstenot mācības jaunajiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem.

2018./2019.gadā sadarbībā ar Valsts kanceleju un valsts pārvaldes iestādēm veikta Ievadkursa darbam valsts pārvaldē pilnveide, kā arī nodrošināta pasniedzēju komandas sagatavošana. Turpmāk ievadkursa mācības vadīs valsts pārvaldes eksperti, kas ikdienā strādā dažādas valsts pārvaldes iestādēs, kas dos iespēju kursu pasniegt atbilstoši valsts pārvaldes aktualitātēm un vajadzībām. Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.